دانشگاه علوم پزشکی ارتش
بیمارستان سیدالشهدا
بیمارستان گاندی
بیمارستان شرکت نفت
بیمارستان شفا
علوم پزشکی
بیمارستان ساسان
بیمارستان محب مهر
تامین اجتماعی
بیمارستان بهمن

تولید کننده نگاتوسکوپ ضدضربه و ضد آب

نگاتوسکوپ دیجیتال
نگاتوسکوپ ساده
نگاتوسکوپ دندانپزشکی
نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل
نگاتوسکوپ یک خانه دیجیتال

تولید نگاتوسکوپ ضد ضربه و ضد آب دیجیتال

اطلاعات بیشتر
نگاتوسکوپ یک خانه ساده

تولید نگاتوسکوپ ضد ضربه و ضد آب ساده

اطلاعات بیشتر

تولید نگاتوسکوپ دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر
نگاتوسکوپ یک خانه دیجیتال

تولید نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل ضد آب

اطلاعات بیشتر

دستگاه استریل یووی یووی UV

دستگاه استریل دیواری
دستگاه استریل سقفی
دستگاه استریل پرتابل

لامپ یووی سقفی

دستگاه استریل یووی دیواری

اطلاعات بیشتر

لامپ یووی سقفی

دستگاه استریل یووی سقفی

اطلاعات بیشتر
دستگاه استریل یووی پرتابل بیمارستانی

دستگاه استریل یووی پرتابل بیمارستانی

اطلاعات بیشتر

سه محصول جدید و بسیار زیبای مجموعه افزاره: تابلوی راهنمای پزشکی، تابلو خطر اشعه ایکس، چراغ سر درب اتاق عمل

تابلو خطر اشعه ایکس

تابلو خطر اشعه ایکس

چراغ سر درب اتاق عمل

چراغ سر درب اتاق عمل

تابلو راهنمای پزشکی

تابلو راهنمای پزشکی

زدودن میکروب ها، پاتوژن ها و میکرو ارگانیسم های سطوح و فضا ، تابلو ایزوله اتاق عمل همراه با نمایشگر LIM .

از تابلو ایزوله بیمارستانی (isolation transformer) ضد عفونی کردن همزمان سطوح و فضا با استفاده از چراغ های پرتو ماوراء بنفش UVC، از چراغ اشعه UV برای ضد عفونی کردن هوا، سطوح و آب در مکانهایی نظیر بخشهای بیمارستان ، اتاق عمل، آزمایشگاه، بخش پاتولوژی می باشد. به منظور حفاظت از شوک الکتریکی ناشی از جریان نشتی در اتاق عمل، بخش مراقبت های ویژه NICU,CCU و ICU . تابلو ایزوله اتاق عمل به همراه نمایشگر و کنترلر (LIM(LINE ISOLATION MONITOR منطبق با استاندارد بیمارستانی VDE 0100-710:2012 و BS 3535-2:1990 . حفاظت از بیمار با رله ارت فالت ISOLGARD EARTH FAULT

تولید کننده تجهیزات اتاق عمل

پریز ایکس ری
جعبه پریز ارت دار
باکس ارت اتاق عمل
پریز ایکس ری

پریز ایکس ری

اطلاعات بیشتر
پریز و ارت اتاق عمل

پریز و ارت اتاق عمل

اطلاعات بیشتر
باکس ارت اتاق عمل

باکس ارت اتاق عمل

اطلاعات بیشتر
ساعت و دما سنج اتاق عمل
کرنومتر اتاق عمل
دماسنج و رطوبت سنج اتاق عمل
ساعت و کرنومتر اتاق عمل
ساعت و دما سنج اتاق عمل

ساعت و دما سنج اتاق عمل

اطلاعات بیشتر
کرنومتر اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل

اطلاعات بیشتر
دما سنج و رطوبت سنج اتاق عمل

دما سنج و رطوبت سنج اتاق عمل

اطلاعات بیشتر
کرنومتر اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل

اطلاعات بیشتر