لایت مد - نگاتوسکوپ

شرکت مهندسی پزشکی پایا طب افزار

تعمیر و عیب یابی دستگاه الکتروکوتر

تعمیر تخصصی انواع الکتروکوتر حرارتی ، فرکانسی و الکتروسرجری RF

با ضمانت نامه کتبی معتبر و گواهی تست و کالیبراسیون از اداره کل تجهیزات پزشکی

۱ تعمیر و سرویس انواع لکتروکوتر electrocauter ۲ تعمیر و سرویس انواع آر اف الکترو سرجری RF electrosurgery
۳ تعمیر الکتروسرجری Valleylab ۴ تعمیر الکتروسرجری Erbe
۵ تعمیر الکتروسرجری Alsa Alsatom ۶ تعمیر الکتروسرجری Bard System
۷ تعمیر الکتروسرجری Bowa ۸ تعمیر الکتروسرجری Conmed
۹ تعمیر الکتروسرجری Conmed ۱۰ تعمیر الکتروسرجری Covidien
۱۱ تعمیر الکتروسرجری Ethicon ۱۲ تعمیر الکتروسرجری Johnson & Johnson
۱۳ تعمیر الکتروسرجری Martin ۱۴ تعمیر الکتروسرجری Minicomp
۱۵ تعمیر الکتروسرجری Megadyne ۱۶ تعمیر الکتروسرجری