تعمیر الکتروکوتر

/تعمیر الکتروکوتر
تعمیر الکتروکوتر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۴:۳۳:۳۸
لایت مد - نگاتوسکوپ

شرکت مهندسی پزشکی پایا طب افزار

تعمیر و عیب یابی دستگاه الکتروکوتر

تعمیر تخصصی انواع الکتروکوتر حرارتی ، فرکانسی و الکتروسرجری RF

با ضمانت نامه کتبی معتبر و گواهی تست و کالیبراسیون از اداره کل تجهیزات پزشکی

۱تعمیر و سرویس انواع لکتروکوتر electrocauter۲تعمیر و سرویس انواع آر اف الکترو سرجری RF electrosurgery
۳تعمیر الکتروسرجری Valleylab۴تعمیر الکتروسرجری Erbe
۵تعمیر الکتروسرجری Alsa Alsatom۶تعمیر الکتروسرجری Bard System
۷تعمیر الکتروسرجری Bowa۸تعمیر الکتروسرجری Conmed
۹تعمیر الکتروسرجری Conmed۱۰تعمیر الکتروسرجری Covidien
۱۱تعمیر الکتروسرجری Ethicon۱۲تعمیر الکتروسرجری Johnson & Johnson
۱۳تعمیر الکتروسرجری Martin۱۴تعمیر الکتروسرجری Minicomp
۱۵تعمیر الکتروسرجری Megadyne۱۶تعمیر الکتروسرجری