شرکت مهندسی پزشکی پایا طب افزار

دی سی شوک – تعمیر تخصصی انواع دی سی شوک

تعمیر تخصصی  انواع دیفیبریلاتور (Defibrilator) و دی سی شوک (DC Shock)   مونوفیزیک (monophasic) و بای فیزیک (biphasic) کادری مجرب و ارائه گواهی کنترل کیفیت معتبر و ثبت در اداره کل تجهیزات پزشکی

تعمیر انواع سی شوک- تعمیر تخصصی انواع دی سی شوک :

تعمیر تخصصی برندهای مختلف دی سی شوک

۱ دی سی شوک زول ZOLL ۲ دی سی شوک فیلیپس PHILIPS
۳ دی سی شوک لایف پک LIFE PACK ۴ دی سی شوک نیهون کودن NIHON KOHDEN
۵ دی سی شوک بگزن BEXEN ۶ دی سی شوک کورپالسCORPULS
۷ دی سی شوک هرت ساینHEARTSINE ۸ دی سی شوک دفیبتک DEFIBTECH
۹ دی سی شوک شیلر SCHILLER ۱۰ دی سی شوک فیزیو کنترل PHYSIO-CONTROL
۱۱ دی سی شوک کاردیاک ساین CARDIAC SCIENCE ۱۲ دی سی شوک مدترونیک/فیزیو کنترل MEDTRONIC/