کنترل کیفی نگاتوسکوپ یا همان نگاتسکوپ؟

/کنترل کیفی نگاتوسکوپ یا همان نگاتسکوپ؟
کنترل کیفی نگاتوسکوپ یا همان نگاتسکوپ؟۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۲:۰۷:۱۸
نگاتوسکوپ ، نگاتسکوپ

کنترل کیفی نگاتوسکوپ یا همان نگاتسکوپ؟

اغلب اوقات نگاتسکوپ در برنامه های تضمین کیفیت نادیده گرفته می شود. درک کیفیت تصویر بستگی به میزان روشنایی نگاتسکوپ دارد. بنا به سنِ منبع نور در نگاتسکوپ، روشنایی نگاتسکوپ کاهش می یابد. این موضوع به تدریج  بر روی دریافت دانسیته و کنتراست تصاویر رادیوگرافی تاثیر می گذارد. به مرور زمان، سیم های برق ممکن است فرسوده و شکننده شوند. بنابراین توصیه می شود به صورت دوره ای نگاتسکوپ ها از نظر تعادل روشنایی، تعادل رنگ، تمیزی و ایمنی برق مورد ارزیابی قرار گیرند.

بررسی های هفتگی نگاتسکوپ :

جلوی پنل های پخش کننده نور نگاتوسکوپ را تمیز کنید. سطح آن باید عاری از گرد و غبار، آثار مارکر فیلم ها و اثر انگشت باشد.

برسی های سالیانه یا در صورت نیاز بیشتر

سطح جلویی و سطح پشتی پنل پخش کننده نور نگاتسکوپ و داخل نگاتوسکوپ را تمیز کنید. جعبه و پنل نگاتسکوپ باید عاری از گرد و غبار باشد چرا که ممکن است میزان انعکاس نور را کاهش دهد.

چک کردن پنل های پخش کننده نور

چک کنید که پنل نگاتسکوپ به درستی وجود یک فیلم را حس کرده و روشن می شود.( تمامی نگاتوسکوپ های لایت مِد به این امکان مجهز هستند)

برسی سیم کشی های برق

سیم کشی های برق نگاتسکوپ را از نظر فرسایش، قطع اتصالات، شواهد وجود جرقه در رله ها و سوییچ ها و سیم کشی های مدار کوتاه بررسی کنید

بررسی بصری نگاتسکوپ

به صورت بصری تمام قسمت های نگاتسکوپ را برسی کنید تا این اطمینان حاصل شود که تمام لامپها همرنگ هستند.

اندازه گیری خروجی نور

میزان خروجی نور از هر پنل نگاتسکوپ که از طریق پخش کننده نور نگاتسکوپ خارج می شود را از نظر مینیمم دانسیته و تعادل روشنایی بین پنل های نگاتوسکوپ را بررسی کنید.(نور خروجی  همه پنل های نگاتسکوپ باید در بازه۲۰%± مشخصات مورد نظر باشند)

پیشنهاد کارگروه در مورد حداقل خروجی نور برای نگاتسکوپ های رادیوگرافی به شرح زیر می باشد:

برای اهداف عمومی nits (cd/m²)  ۲۵۰۰

برای ماموگرافی: پیشنهاد ACR را دنبال کنید( در حال حاضر nits (cd/m²)  ۳۰۰۰)

گردآوری: هانیه مبارک سالاری، کارشناس رادیولوژی(گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کمَی QMISG)