تجهیزات اتاق عمل

صفحه اصلی/تجهیزات اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل مشخصات فنی کرنومتر اتاق عمل :

چراغ خطر اشعه ایکس

مشخصات دستگاه : تابلو خطر اشعه ایکس تابلو

نگاتوسکوپ ساده

نگاتوسکوپ ساده نگاتوسکوپ ساده نگاتوسکوپ ساده

نگاتوسکوپ دیجیتال

نگاتوسکوپ دیجیتال نگاتوسکوپ دیجیتال نگاتوسکوپ دیجیتال

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل – پریز