تجهیزات اتاق عمل

صفحه اصلی/تجهیزات اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل مشخصات فنی کرنومتر اتاق عمل :

چراغ خطر اشعه ایکس

مشخصات دستگاه : تابلو خطر اشعه ایکس تابلو

نگاتوسکوپ ساده | نگاتسکوپ

مشخصات دستگاه : نگاتوسکوپ ساده با ضخامت یک

نگاتوسکوپ دیجیتال

مشخصات نگاتوسکوپ دیجیتال مشخصات نگاتوسکوپ دیجیتال برای دیدن

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل – پریز