تابلو ایزوله بیمارستانی۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۱۶:۲۳

تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو ایزوله بیمارستانی ، تابلو ایزوله ، ترانس های ایزوله بیمارستانی به همراه نمایشگر ( LIM   (LINE ISOLATION Monitor به منطور حفاظت از شوک الکتریکی ناشی از جریان نشتی در اتاق عمل، بخش مراقبت های ویژه NICUCCU و ICU.

حفاظت از بیمار با رله ارت فالت ISOLGARD EARTH FAUL ، تابلو ایزوله بیمارستانی اتاق عمل به همراه نمایشگر و کنترلر LIM منطبق با استاندارد بیمارستانی VDE 0100-710:2012 و BS 3535-2:1990

برای مشاهده مشخصات تابلو ایزوله بیمارستانی lightmed  به قسمت ذیل توجه نمایید :

اتصال زمین بسیار بالا

ایزولاسیون با سطح بسیار بالا

ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه

نمایش مقدار توان مجاز و توان مصرفی در لحظه

پورت اتصال به کامپیوتر و گزارش عملکرد دستگاه

آلارم صوتی هنگام بروز جریان نشتی بیش از حد مجاز

نمایش حد مجاز جریان نشتی و مقداز جریان نشتی در لحظه

پنل نمایشگر اتصال زمین(LIM ( Line Isolation Monitor جداگانه

امکان تست جریان نشتی در لحظه به منظور اطمینان از صحت عملکرد سیستم

۱۸ ماه ضمانت تعویض +۱۸ ماه ضمانت تعمیر دستگاه و ۱۰ سال خدمات پس از فروش