فروشگاه

/فروشگاه
 • نگاتوسکوپ چیست؟ نگاتوسکوپ ( یک خانه ، دو خانه ، سه خانه ، چهار خانه ) دستگاهی است که در اتاق های عمل ، در مراکز درمانی جهت مشاهده و بررسی عکس های CT scan ، MRI و … استفاده می شود . لایت مد اولین تولید کننده نگاتوسکوپ های مخصوص اتاق عمل با ضخامت یک سانت می باشد . نگاتوسکوپ دیجیتال دارای امکاناتی از قبیل : تنظیم شدت نور ، شدت نور یکنواخت ، سنسور تشخیص فیلم ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد .

 • نگاتوسکوپ چیست؟ نگاتوسکوپ ( یک خانه ، دو خانه ، سه خانه ، چهار خانه ) دستگاهی است که در اتاق های عمل ، در مراکز درمانی جهت مشاهده و بررسی عکس های CT scan ، MRI و … استفاده می شود . لایت مد اولین تولید کننده نگاتوسکوپ های مخصوص اتاق عمل با ضخامت یک سانت می باشد . نگاتوسکوپ دیجیتال دارای امکاناتی از قبیل : تنظیم شدت نور ، شدت نور یکنواخت ، سنسور تشخیص فیلم ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد .

 • ناموجود

  نگاتوسکوپ چیست؟ نگاتوسکوپ ( یک خانه ، دو خانه ، سه خانه ، چهار خانه ) دستگاهی است که در اتاق های عمل ، در مراکز درمانی جهت مشاهده و بررسی عکس های CT scan ، MRI و … استفاده می شود . لایت مد اولین تولید کننده نگاتوسکوپ های مخصوص اتاق عمل با ضخامت یک سانت می باشد . نگاتوسکوپ دیجتال دارای امکاناتی از قبیل : تنظیم شدت نور ، شدت نور یکنواخت ، سنسور تشخیص فیلم ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد .

 • ناموجود

  نگاتوسکوپ چیست؟ نگاتوسکوپ ( یک خانه ، دو خانه ، سه خانه ، چهار خانه ) دستگاهی است که در اتاق های عمل ، در مراکز درمانی جهت مشاهده و بررسی عکس های CT scan ، MRI و … استفاده می شود . لایت مد اولین تولید کننده نگاتوسکوپ های مخصوص اتاق عمل با ضخامت یک سانت می باشد . نگاتوسکوپ دیجتال دارای امکاناتی از قبیل : تنظیم شدت نور ، شدت نور یکنواخت ، سنسور تشخیص فیلم ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد .

 • مشخصات دستگاه :

  • ضد آب
  • ضد ضربه 
  • شدت نور یکنواحت
  • یک سال ضمانت تعویض بی قید و شرط
  • در دو مدل روکار و توکار ( مخصوص اتاق عمل )
 • مشخصات دستگاه :

  • ضد آب
  • ضد ضربه 
  • شدت نور یکنواحت
  • یک سال ضمانت تعویض بی قید و شرط
  • در دو مدل روکار و توکار ( مخصوص اتاق عمل )
 • مشخصات دستگاه :

  • ضد آب
  • ضد ضربه 
  • شدت نور یکنواحت
  • یک سال ضمانت تعویض بی قید و شرط
  • در دو مدل روکار و توکار ( مخصوص اتاق عمل )
 • مشخصات دستگاه :

  • ضد آب 
  • ضد ضربه 
  • شدت نور یکنواخت 
  • یک سال ضمانت تعویض بی قید و شرط
  • در دو مدل روکار و توکار ( مخصوص اتاق عمل )