دستگاه استریل UV

/برچسب: دستگاه استریل UV

دستگاه استریل UV بیمارستانی

دستگاه استریل یووی بیمارستانی

دستگاه استریل یووی بیمارستانی

دستگاه استریل UV بیمارستانی

مکانیسم ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش :

برخلاف اغلب ضدعفونی کننده‌ها، تشعشع اشعه ماورای بنفش ، میکروارگانیسمها را به وسیله اثر متقابل شیمیایی غیر فعال نمی‌کند بلکه آنها را به وسیله جذب نور توسط خودشان غیر فعال می نماید که باعث واکنش فتوشیمیایی می‌شود. اشعه مذکور ، مواد مولکولی ضروری برای عامل سلولی را تغییر می دهد. چون اشعه uv در دیواره سلول میکروارگانیسمها نفوذ می‌کند، اسیدهای نوکلئیک و دیگر مواد سلولی حیاتی به وسیله آن اثر، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در نتیجه ، سلولهایی که در معرض این اشعه قرار گرفته اند ضدمه دیده و یا نابود می‌شوند. مدارک کافی وجود دارد که اگر انرژی uv به مقدار کافی به ارگانیسمها تابیده شود، اشعه یو وی می تواند آب را به اندازه‌ای که نیاز است ضدعفونی کند. برای از بین بردن میکروارگانیسمهای کوچک مانند باکتریها و ویروسها مقداری اشعه یووی لازم است اما برای از بین بردن و غیر فعال کردن پروتوزآ مانند ژیاردیا و کریپتواسپوریدیوم انرژی uv مورد نیاز ، چندین برابر انرژی لازم برای غیر فعال کردن باکتریها و ویروسها خواهد بود. در نتیجه دستگاه استریل UV بیمارستانی برای ضدعفونی کردن و یا برای  آبهای زیرزمینی که در آنها ژیاردیا و کریپتواسپوریدیوم وجود ندارد موثر است.

محدوده طول موج دستگاه اشعه فرابنفش UV برای ضدعفونی :

انرژی موجی اشعه یو وی در محدوده طول موج اشعه الکترومغناطیسیnm) 100-400) بین اشعه ایکس و طیف نور مرئی است. منطقه بهینه برای میکروب‌کشی توسط اشعه uv در محدوده nm) 245-285) است. ضدعفونی توسط اشعه uv، هم به وسیله لامپهای با فشار کم که حداکثر انرژی خروجی آنها در طول موج ۷. ۲۵۳ است و هم با لامپهای فشار متوسط که انرژی آنها در طول موجnm) 180-370) است و یا لامپهایی که انرژی آنها در دیگر طول موج ها با شدتهای زیاد نوسانی منتشر می‌شود، انجام می‌گیرد.

موارد بکارگیری در روش میکروب زدایی و ضدعفونی سطوح با اشعه uv (اشعه یو وی) :

سه مورد اصلی استفاده از روش ضدعفونی با اشعه uv وجود دارد:

 • ضدعفونی مایعات
 • ضدعفونی فضاها
 • ضدعفونی سطوح اجسام

ضدعفونی مایعات با دستگاه استریل UV بیمارستانی : 

روش ضدعفونی با لامپ UV می‌تواند برای آب آشامیدنی ، آبهای فرایندی و فاضلاب یعنی تمامی مواردی که آب بدون آلودگی یا با آلودگی تقلیل یافته مورد نظر است، استفاده شود. امروزه کلرزنی بیش از هر روش دیگری برای ضدعفونی کردن آب ، مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی متاسفانه کلر “هالوفرم” هایی نظیر کلروفرم ایجاد می‌کند که احتمال تاثیر سرطان زایی آنها شناخته شده است. این امر باعث گردید که محققان به طور جدی در صدد جایگزینی و یا محدودکردن به کارگیری این ماده شیمیایی برآیند. تنها روش شناخته شده امروزی که هیچ تغییری در خواص شیمیایی و فیزیکی آب ایجاد نکرده و ماده ای به آب اضافه نمی‌نماید، ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش است.

موارد کاربرد اشعه uv لایت مد ( نگاتوسکوپ ) برای ضدعفونی مایعات :

 • صنایع غذایی
 • آبهای فرایندی و آب آشامیدنی
 • پرورش ماهی ، میگو ، دام و طیور
 • فاضلابهای شهری و صنعتی
 • صنایع آرایشی و بهداشتی ، شیمیایی ، دارویی و الکترونیک (آب فوق العاده تمیز)
 • استخرهای شنا ، آب‌نماها و جکوزیها
 • سیستمهای آب خنک کننده مدار بسته و سیستم های تهویه مطبوع

دستگاه ضد عفونی سطوح بیمارستانی و کلینیک ها : 

ضدعفونی فضا و سطوح بعد از ضدعفونی آب یکی از مهمترین و موفق‌ترین موارد استفاده از اشعه ماورای بنفش به شمار می‌آید. در حالی که ضدعفونی هوا با وسایل متداول ضدعفونی به سختی ممکن بوده و یا عملی نباشند، اشعه ماورای بنفش به عنوان وسیله‌ای موثر برای از بین بردن میکروارگانیسمهای معلق در هوا به کار می‌رود. در این روش کل هوای موجود در فضا به کمک جریان طبیعی از مجاورت لامپها عبور نموده و تراکم میکروبی موجود در فضا به میزان بسیار زیادی تقلیل می‌یابد. بدین ترتیب از انتقال بیماریها و عفونتهایی که از راه تنفسی سرایت می‌کنند جلوگیری می‌گردد.

کاربرد اشعه uv برای ضدعفونی فضای اتاق عمل ، کلینیک ها  :

 • بیمارستانها (اتاق عمل ، اتاق انتظار ، بخشها و لباسشویی ها)
 • داروسازی ، آزمایشگاهها و آشپزخانه ها
 • صنایع غذایی ، کشتارگاهها ، صنایع لبنی ، پرورش دام و طیور ، تولید خشکبار
 • تهویه مطبوع

موارد کاربرد اشعه uv برای ضدعفونی سطوح اجسام در اتاق عمل و کلینیک  :

 • ضدعفونی مواد بسته در صنایع غذایی مانند فویل ، قوطی و بطری
 • جلوگیری از آلودگی مواد در فرآیند تولید و بسته بندی
 • مخازن ، ظروف و بطری و همچنین دستگاههای پرکن

عوامل موثر بر بازده ضدعفونی توسط اشعه یو وی :

برخلاف بسیاری از ضدعفونی کننده ها، اشعه یووی یک فرایند فیزیکی است که به زمان تماس جهت غیر فعال سازی مواد بیماری زا ، بستگی دارد. برای رسیدن به غیرفعال‌سازی ، باید توسط میکروارگانیسم جذب شود بنابراین هر عاملی که از رسیدن اشعه یو وی به میکروارگانیسم های جلوگیری کند باعث کاهش تاثیر ضدعفونی کردن می‌شود. گزارش داده‌اند که pH روی خاصیت ضدعفونی توسط اشعه uv موثر نیست، عواملی که روی بازده ضدعفونی توسط دستگاه  موثرند عبارتند از:

 • فیلمهای شیمیایی و مواد آلی و غیر آلی حل شده:
 • رسوب جامدات روی سطح لامپ uv می‌تواند شدت اشعه را کاهش داده، در نتیجه باعث کاهش بازده ضدعفونی گردد.

 • به علاوه فیلمهای تشکیل شده، ناشی از تاثیر مواد آلی ، منیزیم ، کلسیم و رسوبات آهن هستند که گزارش شده است. آب که غلظت آهن ، سختی ، سولفید هیدروژن و مواد آلی در آن زیاد باشد بسیار مستعد تشکیل رسوب است، که به تدریج شدت کارایی اشعه یووی را کاهش می‌دهد. تنوع مواد شیمیایی می‌تواند عبوردهی را کاهش دهد، که آنها شامل اسیدهای هیومیک ، مواد فنولیک و سولفونات لیگنین ، کروم ، کبالت ، مس و نیکل هستند. همچنین عوامل رنگی مانند چای و مواد استخراج شده برگ گیاهان باعث کاهش شدت uv می‌شود.
 • اجتماع میکروارگانیسمها و کدورت: سطح ذرات ، محل پرورش و نگهداری باکتریها و دیگر باکتریهای بیماریزا است. لذا وجود ذرات روی بازده ضدعفونی به دلیل اینکه باکتریها را از پرتو اشعه uv محافظت و نیز نور اشعه یو وی را متفرق می‌کند موثر است به هر حال کدورت زیاد باعث تاثیر ، روی ضدعفونی می‌شود. همانند ذرات که باعث کدورت می‌شوند، اجتماع میکروارگانیسمها نیز می تواند روی بازده ضدعفونی موثر باشد و آن به این دلیل است که باعث می‌شود با کتریهای بیماریزا در آنها جایگزین شده، عملا در پناه قرار گیرند.

مزایای کاربرد دستگاه استریل UV بیمارستانی :

 • رفع موثر آلودگی میکروبی بدون آلودگی شیمیایی
 • ضدعفونی فوری بدون نیاز به مخزن تماس
 • ضدعفونی موثر میکروارگانیسمهای مقاوم در برابر کلر و اوزون
 • عدم ایجاد ترکیبات جانبی مضر و بیماری‌زای شیمیایی
 • عدم ایجاد طعم و بوی شیمیایی
 • عدم تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی
 • عدم ایجاد عوارض فوری و حساسیت
 • عدم تخریب محیط زیست

تاثیر زیست محیطی استفاده از اشعه ماورای بنفش :

به سبب آنکه اشعه ماورای بنفش یک عامل شیمیایی نیست ، هیچ باقی مانده سمی تولید نمی‌کند اما ممکن است ترکیبات شیمیایی مخصوصی به وسیله اشعه ماورای بنفش دچار تغییر گردند. عموما تصور می‌شود که این ترکیبات به شکل بی‌ضررتری تجزیه می‌شوند، اما هنوز به پژوهشهای بیشتری در این زمینه نیاز است. در حال حاضر باید باور داشت که ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش هیچ گونه تاثیر زیست محیطی مطلوب یا نامطلوب ندارد. آیا استفاده از لامپ یووی برای بدن ضرردارد ؟

۱۳۹۷/۸/۱۹ ۸:۱۰:۵۴دسته موضوعی: تجهیزات اتاق عمل|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

صفحه اصلی

نگاتوسکوپ

تابلو خطر اشعه ایکس تابلو خطر اشعه ایکس
نگاتوسکوپ دندانپزشکی نگاتوسکوپ دندانپزشکی
دستگاه استریل یو وی دستگاه استریل یو وی

فروش نگاتوسکوپ دیواری ، رومیزی ، توکار ( مخصوص اتاق عمل )

 تابلو ایزوله بیمارستانی ، لامپ اشعه یو وی ، ساعت و کرنومتر

مشخصات نگاتوسکوپ دیجیتال:

دستگاهی است که در اتاق های عمل ، در مراکز درمانی جهت مشاهده و بررسی عکس های CT scan  ، MRI و … استفاده می شود . لایت مد اولین تولید کننده نگاتوسکوپ های مخصوص اتاق عمل با  ضخامت یک سانت می باشد . دستگاه دیجیتال دارای امکاناتی از قبیل : تنظیم شدت نور ، شدت نور یکنواخت ، سنسور تشخیص فیلم ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد .

نگاتوسکوپ  ساده با ضخامت یک سانتیمتر 

نگاتوسکوپ ساده همانند نگاتوسکوپ دیجیتال دارای شدت نور یکنواخت ، ضد ضربه ، ضد آب می باشد با این تفاوت که در این مدل پزشک تنها می تواند دستگاه را خاموش و یا روشن نماید .

نگاتوسکوپ دندانپزشکی ، فک و صورت ، OPG ، CBCT (مشخصات نگاتوسکوپ دندانپزشکی)

لایت مد تولید کننده نگاتوسکوپ دندانپزشکی در دو مدل دیجیتال و ساده به همراه پایه با چرخش ۱۸۰ درجه . نگاتوسکوپ دندان پزشکی دیجیتال و ساده بسیار کم مصرف و نیز دارای آپشن ریموت کنترل ( به درخواست مشتری )  می باشندهمچنین دارای قابلیت نصب بر روی یونیت و دیوار هستند .

سایر محصولات شرکت مهندسی پزشکی افزاره( کلیک کنید )

لامپ اشعه یو وی :

دستگاه استریل UV  بیمارستانی به منظور زدودن انواع آلودگیهای سطحی با اشعه   UVC با طول موج ۲۶۵ نانومتر،کثرت تعداد لامپها و نفوذ به تمامی سطوح، دارای ریموت کنترل از راه دور RF با برد بالا، در مدلهای ۶ لامپ، ۸ لامپ، ۱۰ لامپ  و ۱۲ لامپ، طول عمر ۱۰ هزار ساعت می باشد .

تابلو ایزوله بیمارستانی

زدودن میکروب ها، پاتوژن ها و میکرو ارگانیسم های سطوح و فضا ، تابلو ایزوله اتاق عمل همراه با نمایشگر LIM .

از تابلو ایزوله بیمارستانی (isolation transformer) ضد عفونی کردن همزمان سطوح و فضا با استفاده از چراغ های پرتو ماوراء بنفش UVC، از چراغ اشعه UV برای ضد عفونی کردن هوا، سطوح و آب در مکانهایی نظیر بخشهای بیمارستان ، اتاق عمل، آزمایشگاه، بخش پاتولوژی می باشد. به منظور حفاظت از شوک الکتریکی ناشی از جریان نشتی در اتاق عمل، بخش مراقبت های ویژه NICU,CCU و ICU . تابلو ایزوله اتاق عمل به همراه نمایشگر و کنترلر (LIM(LINE ISOLATION MONITOR منطبق با استاندارد بیمارستانی VDE 0100-710:2012 و BS 3535-2:1990 . حفاظت از بیمار با رله ارت فالت ISOLGARD EARTH FAULT

باکس ارت اتاق عمل :

باکس ارت اتاق عمل به منظور اتصال سیم ارت به دستگاه های حساس در اتاق عمل استفاده می شود و یکی از الزامات طراحی اتاق عمل می باشد.

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل :

جعبه پریز ارت دار اتاق عمل – پریز مخصوص اتاق عمل  به منظور اتصال سیم ارت به دستگاه های حساس در اتاق عمل استفاده می شود و یکی از الزامات طراحی اتاق عمل می باشد.

جعبه-پریز-برق-ارت-دار
پریز ایکس ری

پریز ایکس ری :

پریز برق ایکس ری | پریز x-Ray  اتاق عمل به منظور اتصال دستگاه  رادیولوژی در اتاق عمل استفاده می شود و یکی از الزامات طراحی اتاق عمل می باشد.

ساعت و دماسنج اتاق عمل :

از ساعت و دماسنج اتاق عمل ، در اتاق عمل و به منظور سنجش زمان عمل و میزان دمای اتاق در عملهای حساس با دقت زیاد استفاده می گردد. ساعت و دماسنج پنل کنترل کننده جداگانه تنظیم ساعت( با رویه پلی کربنات) و صفحه استیل که به آسانی قابل تنظیم است . ( ادامه مطلب )

ساعت و دما سنج اتاق عمل

کرنومتر اتاق عمل :

از کرنومتر اتاق عمل به منظور سنجش زمان عمل در عمل های خاص و دقیق استفاده می گردد . با استفاده از کرنومتر می توان زمان بیهوشی ، زمان تزریق دارو و… را در اتاق عمل تعیین نمود و در این حالت میزان اشتباهات تایمی بسیار کاهش پیدا می نماید . ( ادرامه مطلب ) 

دما سنج و رطوبت سنج اتاق عمل :

از دما سنج و رطوبت سنج اتاق عمل به منظور مشاهده دما و رطوبت در اتاق عمل استفاده می شود. قابل اتصال به سیستم تهویه اتاق عمل جهت کنترل دمای اتاق تنظیم آسان و دقیق ( ادامه مطلب )

برخی از مشتریان شرکت مهندسی پزشکی پایا طب افزار:

شما هم به جمع مشتریان لایت ­مِد بپیوندید

لایت­ مِد با بیش از ۱۰ سال سابقه در صنعت پزشکی کشور، خدمت رسان بسیاری از مراکز درمانی بوده است. کیفیت بالای محصولات در کنار خدمات بلادرنگ، لایت مِد را به عنوان یکی از برترین برند های این صنعت، شناسانده است. بازدید کنندگان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با مشخصات دستگاه ، قیمت دستگاه | می توانید با شماره های درج شده در قیمت ارتباط با ما ، با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

lightmed

sensomed