مقاله :  به صورت دوره ای دستگاه های خود را از نظر تعادل روشنایی، تعادل رنگ، تمیزی و ایمنی برق مورد ارزیابی دهید .

اغلب اوقات نگاتسکوپ LED در برنامه های تضمین کیفیت نادیده گرفته می شود. درک کیفیت تصویر بستگی به میزان روشنایی دستگاه دارد. بنا به سنِ منبع، نور در روشنایی کاهش می یابد. این موضوع به تدریج  بر روی دریافت دانسیته و کنتراست تصاویر رادیوگرافی تاثیر می گذارد. به مرور زمان، سیم های برق ممکن است فرسوده و شکننده شوند. بنابراین توصیه می شود به صورت دوره ای دستگاه های خود را از نظر تعادل روشنایی، تعادل رنگ، تمیزی و ایمنی برق مورد ارزیابی قرار گیرند.

بررسی های هفتگی نگاتسکوپ LED :

جلوی پنل های پخش کننده نور دستگاه را تمیز کنید. سطح آن باید عاری از گرد و غبار، آثار مارکر فیلم ها و اثر انگشت باشد.

برسی های سالیانه یا در صورت نیاز بیشتر

سطح جلویی و سطح پشتی پنل پخش کننده نور و داخل دستگاه را تمیز کنید. جعبه و پنل نگاتسکوپ باید عاری از گرد و غبار باشد چرا که ممکن است میزان انعکاس نور را کاهش دهد.

چک کردن پنل های پخش کننده نور

چک کنید که پنل دستگاه به درستی وجود یک فیلم را حس کرده و روشن می شود.( تمامی نگاتوسکوپ LED های لایت مِد به این امکان مجهز هستند)

برسی سیم کشی های برق

 را از نظر فرسایش، قطع اتصالات، شواهد وجود جرقه در رله ها و سوییچ ها و سیم کشی های مدار کوتاه بررسی کنید

بررسی بصری نگاتسکوپ LED

به صورت بصری تمام قسمت های دستگاه را برسی کنید تا این اطمینان حاصل شود که تمام لامپها همرنگ هستند.

اندازه گیری خروجی نور

میزان خروجی نور از هر پنل که از طریق پخش کننده نور نگاتسکوپ خارج می شود را از نظر مینیمم دانسیته و تعادل روشنایی بین پنل ها را بررسی کنید.(نور خروجی  همه پنل های دستگاه باید در بازه۲۰%± مشخصات مورد نظر باشند)

پیشنهاد کارگروه در مورد حداقل خروجی نور برای نگاتسکوپ های LED رادیوگرافی به شرح زیر می باشد:

برای اهداف عمومی nits (cd/m²)  ۲۵۰۰

برای ماموگرافی: پیشنهاد ACR را دنبال کنید( در حال حاضر nits (cd/m²)  ۳۰۰۰)

گردآوری: هانیه مبارک سالاری، کارشناس رادیولوژی(گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کمَی QMISG)